top of page

Kommunikationsrobot som verktyg för framtidens hybridkontor och handelsfastigheter

Under hösten har vi börjat återvända till kontor och kollegor igen, och möten i handel och inte minst på mässor har kunnat återupptas. Men en total återgång till hur det var före pandemin är inte trolig, utan hybridlösningar mellan digitala och fysiska möten kommer sannolikt bli permanenta inslag i framtidens kontors- och handelslösningar.


Kommunikationsroboten och hybridkontoret

Digitala mötesplattformar har varit till stor hjälp under pandemin, men när alla verksamheter nu funderar kring hur framtidens organisation och kontorslösningar ska se ut så behövs nya verktyg. Ett sådant verktyg är Amibotics kommunikationsrobot Ohmni. Genom den kan medarbetaren koppla upp sig och rulla runt på kontoret och interagera med kollegor, även under dagar med planerat distansarbete. Eller när t.ex. lindriga förkylningssymptom sätter stopp för fysisk närvaro, men när medarbetaren ändå känner sig pigg nog för att vilja medverka i dagens planerade möten på kontoret. Att medverka får då en helt annan innebörd när medarbetaren kan rulla runt självständigt med kommunikationsroboten i stället för att vara begränsad till en fast skärm i ett mötesrum, där få spontana uttryck kommer till tals. Kombinationen av distansarbete och närvaro genom kommunikationsroboten får positiva effekter på samarbete och psykosocial arbetsmiljö, när ad hoc-diskussioner och spontana möten kan få kreativiteten att flöda.Besök på lokalkontoren genom kommunikationsroboten

En annan roll kommunikationsroboten börjat få är som länk mellan huvudkontor och lokalkontor i större organisationer. Det kan av flera skäl kännas svårt att som chef börja åka land och rike runt igen, för att träffa och entusiasmera styrkorna. Där är kommunikationsroboten det perfekta verktyget, för att verkligen kunna hälsa på utan att vara där fysiskt. Inte bara på en stationär skärm, utan med möjlighet att rulla runt och uppmärksamma jubilaren vid hens arbetsplats, ta del av samtalen vid kaffemaskinen osv. I stället för den tidsmässiga och ekonomiska insatsen för att fysiskt ta sig från huvudkontoret i Stockholm till lokalkontoren i Malmö eller Skellefteå så är man med Amibotic på plats genom en knapptryckning, och kan röra sig fritt i lokalerna.


Kommunikationsroboten som länk mellan fysisk och digital handelsplats

Ett ytterligare användningsområde för kommunikationsroboten i framtidens cityfastigheter och gallerior är inom handeln. Med hjälp av roboten kan kunder besöka den fysiska butiken från hemmets lugna vrå, rulla runt och ta del av utbud och butikspersonalens kunnande och service. Därmed tas ytterligare ett steg i integreringen av fysiska butiker med e-handeln, så kallad ”Omnikanal”, eller ”Omnichannel Retailing”.
Visning av hyreslediga lokaler

Ur ett fastighetsägarperspektiv öppnar kommunikationsroboten också möjligheter till visning av hyreslediga lokaler på ett nytt, innovativt vis. Med roboten kan lokalintressenter ges möjlighet att rulla runt i lokalen och titta, utan att det kräver fysisk närvaro från vare sig lokalmäklare eller potentiell hyresgäst. För att sedan följas upp med fysiskt möte på plats med spekulanten om skarpt intresse finns.

bottom of page